Dabar peržiūrima žymė: "Vilnius"

Kvietimo viršelisVisų LTJS narių dėmesiui. Skelbiame registraciją į rinkiminį Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

VNS vyks 2015 m. balandžio 19 d., 12 val. Apie renginio vietą pranešime visiems užsiregistravusiems.

Registracija, visi dokumentų ir kandidatų į pirmininkus, vicepirmininkus, Tarybos bei Etikos ir Kontrolės komisijos narius pasiūlymai siunčiami iki 2015 m. balandžio 10 d. El. paštas: info@tautosjaunimas.lt

Balsavimo teisę turintys suvažiavimo delegatai bus tie, kurie iki balandžio 10-os dienos susimokės 10 eur. nario mokestį už 2015 metus. Sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0779 9618. Pavedimo paskirties laukelyje turi būti įrašyta: „Narystės mokestis už 2015 metus“.

Iki susitikimo balandį!

Žymos:
 

Person waving flag in black backgroundLietuvių tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) rengia jubiliejinį Vilniaus atgavimo minėjimą, kuriame kviečia dalyvauti visus norinčius ir mylinčius Vilnių bei Lietuvą žmones.

Tad spalio 28 d., 18:30 kviečiame visus rinktis šalia Aušros Vartų. Nepamirškite ateiti, būdami geros nuotaikos, bei atsivesti šeimos narius ir draugus. Taip pat nepamirškite su savimi pasiimti ir po deglą, o žibalu mes pasirūpinsime.

Skaityti toliau »

408249_436987376372611_1991833051_nJau šeštus metus iš eilės tautinis jaunimas kviečia į kraujo donorystės akciją, kuria simboliškai prisimenami visi kraują už laisvę lieję tautos didvyriai. Šiomis dienomis Lietuva prisimena didingus ir tragiškus 1991-ųjų metų įvykius. Kas vyko tada, žino kiekvienas susipratęs lietuvis – dainomis ir vienybe iškovotą laisvę teko aplaistyti narsių tautos sūnų ir dukrų krauju. Šių žmonių atminimui kiekvienais metais siūlome paaukoti savo patriotiško kraujo, kartu pagelbėjant ir į nelaimę papuolusiems tautiečiams. Bendradarbiaujame su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Klinikų Kraujo Centru.

Skaityti toliau »

Žymos:
 

600648_563085253762822_1899309777_nSpalio 28-osios vakare susirinkome Vilniuje, ant Tauro kalno, paminėti 74-ųjų Lietuvos kariuomenės įžengimo į Vilnių metinių. Renginį pradėjo vyrų ansamblis Karužė, pagiedodamas Tautiškąją giesmę. Anot Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininko J. Pankos, jei mūsų kariuomenė 1939 m. spalio 28-ą dieną nebūtų įžengusi į šį miestą, dabar mes galėtume įvažiuoti tik su turistiniais autobusais, prieš tai gavę Baltarusijos vizą, kaip dabar yra su Lietuvos etninių žemių miestais: Lyda ir Gardinu. Toliau pasisakė Vinco Krėvės -Mickevičiaus memorialinio muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius, Gintaras Songaila, Ričardas Čekutis, mūsų organizacijos nariai: Manvydas Almonaitis bei Tomas Skorupskis. Skambant Karužės dainoms, renginį užbaigė ant Tauro kalno šlaito iš fakelų sudėlioti Gediminaičių stulpai.

2013 m. sausio 12 dieną Vilniuje vyko jau tradicija tapęs žygis su deglais, kurį, kaip ir ankstesniais metais, organizavo Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga. Eisena vyko žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. naktį, sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, asmenims pagerbti. Renginys prasidėjo apie pusę penkių vakaro prie Antakalnio poliklinikos, kur susirinkę žmonės išsidalino deglus ir pamažu rikiavosi eilėmis po tris. Be patriotiškai nusiteikusių lietuvių, pagerbti sausio 13-osios aukas atvyko ir būrelis svečių iš Latvijos. 17 val. kelių šimtų dalyvių minia Vilniaus gatvėmis pajudėjo Antakalnio kapinių link.

Skaityti toliau »

Žymos: