Dabar peržiūrima žymė: "partizanai"

Projekto„Broliai“ partizanų apygardose renginys TAURO apygardoje, Marijampolėje,rugsėjo 12-13 d.:paskaitos, parodos, ekskursija, dokumentiniai filmai, viktorina moksleiviams ir nepamirštamas Aistės Smilgevičiūtės bei grupės „Skylė“ koncertas BROLIAI.

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė SKYLĖ, inicijavusi naują ir atvirą visuomenei projektą , „Broliai“ partizanų apygardose“, tęsia žygį per Lietuvą – po gražaus ir simboliško pirmojo renginio Varėnoje, kur buvo atidengtas paminklinis akmuo partizanui Lionginui Baliukevičiui-Dzūkui ir jo bendražygiams, projektas „Broliai partizanų apygardose“ liepos mėn.pabuvojęs Jurbarke, rugsėjo 12-13 dienomis kviečia susitikti ir paminėti Lietuvos laisvės kovotojų atminimą Tauro Apygardoje, Marijampolėje.

Skaityti toliau »

1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuva oficialiai įjungta į SSRS. Nepraėjus metams, 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Tomis dienomis iš Lietuvos į Rusijos gilumą iškeliavo 17 ešelonų: 11 ešelonų su tremtiniais, 4 ešelonai su suimtaisiais ir 2 ešelonai su vadinamaisiais kriminaliniais nusikaltėliais. Bendras visų kategorijų represuotųjų skaičius, įvykdžius Lietuvoje trėmimo operaciją, yra apie 17,5 tūkst. žmonių. Apskritai per pirmąją (1940–1941 m.) okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta, įkalinta arba sušaudyta apie 35 tūkst. žmonių. Mūsų mažai šaliai tai tiesiog milžiniški skaičiai.

2010-siais, nuo šių tragiškų įvykių sukanka lygiai 70 metų.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos Klaipėdos filialas minėdamas Gedulo ir vilties dieną, kviečia neabejingus savo šalies piliečius į atsiminimų popietę. Jos metu žiūrėsime filmą apie rezistencinį pasipriešinimą okupantams – „Vienui vieni“. Prisiminimais dalinsis gyvi to meto liudininkai.

Renginys vyks birželio 12-tą dieną, „Atvirų erdvių“ jaunimo centre, Simonaitytės g. 24. Pradžia – 14 valandą.

LTJS Klaipėdos filialas