Dabar peržiūrima žymė: "Norvegija"

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) susilaukė atviro šmeižikiško puolimo iš Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS).

2011-08-31 dienos LSDJS išplatintame pareiškime skelbiama:

„LSDJS nusprendė inicijuoti /…/ asamblėjos sušaukimą atsižvelgdama į tragiškus šios vasaros įvykius Norvegijoje, taip pat į viešosios informacijos priemonėse pasirodžiusią informaciją apie sulaikytus Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narius, kurie įtariami dalyvavę dešiniojo ekstremizmo persmelktuose išpuoliuose prieš Laisvąjį Universitetą bei ant Tauro kalno iškėlę Trečiojo reicho vėliavas per Hitlerio gimtadienį.“ (http://www.vilniauszmones.lt/lsdjs/?p=1006)

LTJS drąsiai pareiškia, kad mūsų organizacija visada skelbė, skelbia ir skelbs lietuvybės ir tautiškumo idėjas. Mes visada pasisakėme ir pasisakome visomis savo akcijomis, straipsniais, pareiškimais ir renginiais prieš totalitarinius režimus (Sovietų sąjungos bolševizmą ir Vokietijos nacionalsocializmą), kurie padarė daugybę žalos ir netekčių Lietuvių Tautai.

Nei vienas LTJS narys nėra ir nebuvo įtariamas nei išpuoliais prieš Laisvąjį Universitetą, nei Trečiojo reicho vėliavų iškėlimu ant Tauro kalno per Hitlerio gimtadienį.

Skaityti toliau »

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga reiškia gilią užuojautą norvegų tautai, patyrusiai kraupiausią teroro išpuolį nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Reiškiame užuojautą nužudytųjų artimiesiems ir visai tautai. Mūsų organizacija smerkia suaktyvėjusius antitautiškų jėgų bandymus apjuodinti Europos patriotus (tame tarpe ir Lietuvos), bandant teroro aktus vykdžiusį Andersą Behringą Breiviką, kuris yra akivaizdžiai pasimetęs pažiūrose psichopatas (ir tai pasidaro aišku, vos pažvelgus į jo paties įrašus – tačiau ne delfi.lt ir lrytas.lt portaluose), bandant „priskirti“ jį tautininkams. Vertiname tai kaip šlykščią manipuliaciją aukomis, siekiant susikrauti politinių dividendų. Nors teroristas, be kita ko, buvo pro-Izraelietiškų, pro-homoseksualistinių pažiūrų, LTJS atsiriboja nuo spekuliacija aukų krauju ir reiškia didelę užuojautą norvegų tautai.