Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
Jaunimo Ugnis | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Dabar peržiūrima žymė: "Jaunimo ugnis"

Pagaliau ilgai lauktas trečiasis Jaunimo Ugnies numeris jau Tavo kompiuteryje. Kad taip ilgai laukti kitų numerių nereikėtų, Jaunimo Ugnies redakcija laukia pagalbos iš kiekvieno, nebūtinai Lietuvių tautinio jaunimo sąjungai priklausančio, tautiškumo vertybėmis gyvenančio žmogaus. Parama laikraščiui reikalinga įvairi – tiek materialinė, tiek darbais, tad jeigu nori ir moki rašyti straipsnius, ar nori kaip nors kitaip prisidėti prie Jaunimo Ugnies leidybos, laukiame Tavo laiško el.paštu info@tautosjaunimas.lt

Materialiai paremti „Jaunimo ugnies“ leidybą galite pervesdami norimą sumą į šią banko sąskaitą – LT577044060007799618 SEB Bankas, gavėjas: „Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga“, mokėjimo paskirtyje prirašydami, jog pinigus skiriate „Jaunimo ugnies“ leidiniui. LTJS labai dėkoja už Jūsų paramą!

Žymos:
 
Parsisiųskite iš čia.

Šiandien tvyrant kosmopolitinei atmosferai, tautiškumą puoselėjančioms organizacijoms yra labai sunku gauti paramą iš valstybinių fondų arba Europos Sąjungos konkursų, todėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga taip pat neturi pakankamai lėšų savo idėjų ir tikslų įgyvendinimui. Kadangi laikraštis platinamas ne tik internete, bet ir spausdinamas (platinamas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje, Jurbarke, Kybartuose), „Jaunimo ugnies“ leidybai reikalingos lėšos, kurių išleidus antrą numerį labai stinga, todėl niekada nesame garantuoti ar pavyks išleisti trečią numerį numatyti laiku, vasarą. Prašome visų, kurie palaiko tautiškumo vertybes: pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, tautoms ir jų unikaliai kultūrai, lietuvių tautinę savimonę, tradicijas, papročius ir lietuvišką kultūrą, darną šeimoje ir su gamta – paremti LTJS laikraščio leidybą. Tam, kad laikraštis pasiektų jaunimą, labai reikalinga bent minimali parama iš kiekvieno palaikančio. Paremti „Jaunimo ugnies“ leidybą galite pervesdami norimą sumą į šią banko sąskaitą – LT577044060007799618 SEB Bankas, gavėjas: „Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga“, mokėjimo paskirtyje prirašydami, jog pinigus skiriate „Jaunimo ugnies“ leidiniui. LTJS labai dėkoja už Jūsų paramą!

Žymos:
 

Prieš šimtą metų jaunimas pogrindyje leido tautinį atgimimą skatinančius laikraščius – „Aušrą“, „Varpą“ ir kitus. Dabar prisimename tai, kaip didžiulį indėlį į mūsų tautos istoriją, kultūrinį vystymąsi ir lietuviškos tapatybės išsaugojimą. Šiandien Lietuva, kaip ir visa Europa, susiduria su globalizmu – tautas ir kultūras griaunančia jėga, kuri stengiasi pastatyti naują, vienalypį (vienos rasės, vienos tautos ir vieno veido) vartotojų pasaulį. Kad tautos išliktų, apgintų savo tapatybę ir žmonės būtų įkvėpti ne ieškoti gardesnio kąsnio ar šiltesnės vietos svetur, o kurti gražesnę ateitį Tėvynėje, turime užsiugdyti naują kartą, uždegti jaunimo širdyse patriotizmo ir tautiškumo liepsną.

Skaityti toliau »

Žymos: