Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos strategija | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

LTJS Vizija:

Tautiškas jaunimas lietuviškoje doroje ir darnioje visuomenėje.

LTJS Misija

LTJS siekia diegti visam Lietuvos jaunimui tautines vertybes, skatinant tėvynės meilę, pagarbą gimtajai kalbai ir papročiams, pilietiškumą, iniciatyvumą ir aktyvumą visuomeninėje, socialinėje ir kultūrinėse srityse.

Organizacijos vertybės:

1. Dorumas ir tautiškumas.

LTJS narys supranta, kad tik doras žmogus gali būti naudingas savo tautai ir būti pilnavertiška asmenybė. LTJS narys yra ištikimas savo tautai, jos kalbai, istorijai ir kultūrai, gerbdamas visas tautas.

2. Patriotiškumas ir pilietiškumas

LTJS narys myli Tėvynę ir stengiasi kurti ir puoselėti ją visoje

Savo veikloje. LTJS narys – aktyvus pilietis.

3. Šeimyniškumas ir broliškumas

LTJS narys pripažįsta, kad pagrindinė sveikos visuomenės ląstelė yra šeima. LTJS narys į tautą žiūri kaip į didelę šeimą. Visi LTJS nariai yra viena didelė, vieninga šeima.

4. Kūrybiškumas ir darbštumas.

LTJS narys naudodamasis Lietuvių tautos sukurtomis vertybėmis, pats stengiasi prisidėti prie jų kūrimo. LTJS narys žino, kad tik asmeniniu ir bendru darbu jis sukurs stiprią Lietuvos valstybę.

5. Aplinkosauga ir aktyvumas. LTJS narys saugo ir globoja visą gyvąją ir negyvąją Lietuvos gamtą ir istorinį paveldą. LTJS narys suvokia, kad individuali ir bendra gerovė priklauso nuo paties žmogaus veiklumo asmeniniame ir bendrame darbe, kovoje už savo teises ir konstruktyvioje kūryboje.

LTJS tikslai:

– stipri Lietuvos valstybė,

– stipri lietuvių Tauta,

– stipri lietuvio asmenybė.

LTJS šūkis:

Ne rytams ar vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams!

 

Komentarai yra uždaryti.