Mūsų organizacijos simbolika – tautišką prasmę ir ilgą, tarpukario tautininkus siekiančią, istoriją turinti atributika. LTJS atributikoje figūruojantis trijų liepsnelių sukūrėlis simbolizuoja Didžiąją Lietuvą, Mažąją Lietuvą bei Žemaitiją. Istoriškai bei kultūriškai susijusią ir nedalomą mūsų tautos žemę. Trys liepsnelės – trys regionai – susijungia į amžinai besisukantį ir tobulą ugnies ratą, degantį kiekvieno lietuvio širdyje. Ugnis lietuviams buvo šventa, todėl tikimės, jog tokia simbolika suteiks mums stiprybės ir ištvermės mūsų kelyje. Skaičius trys – taip pat dažnai pasitaikantis šventas ir tobulas simbolis lietuvių mitologijoje, o amžinai besisukantis sūkurys – nenutrūkstamas ryšys tarp visų lietuvių, kada nors gyvenusių ir gyvensiančių šioje lietaus žemėje. Tai tradicijos, papročiai, tautosaka ir bendra lietuviška savimonė, kurią mes siekiame atgaivinti ir pažadinti.

Šalia trispalvės Lietuvos vėliavos mūsų simbolikoje matoma ir kita trijų spalvų juosta (žalia, balta ir raudona). Tai istorinės Mažosios Lietuvos spalvos. Ši lietuviška žemė ilgus amžius buvo atskirta nuo savo kamieno bei iškentė klaikius istorijos išbandymus, tačiau padovanojo Lietuvių tautai eilę didžių žmonių, dirbusių ir kovojusių už mūsų Lietuvą, bendrą didingą mūsų istoriją bei kultūrą. Niekada nepamiršime šios lietuviškos žemės, visada ją nešiosime savo širdyje.

Mūsų organizacijos spalva – balta. Ji simbolizuoja tyrą ir dorą idėją, nesuteptą ir nesugadintą žmogų, švarią ir vieningą mūsų tautą ir valstybę. Dorą ir kilnų lietuvį gyvenantį lietuviškoje Lietuvoje, kartu su bendrą europietišką paveldą puoselėjančia broliškų Europos tautų šeima.

LTJS turi savo vėliavą. Vėliava naudojama tik tuomet, kai organizacija kur nors oficialiai dalyvauja. Sąjungos nariai turi uniformas, kuriomis pasipuošia tik oficialiuose renginiuose, minėjimuose, šventėse.

Mūsų organizacijos šūkis:

Ne rytams ar vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams!

 

Komentarai yra uždaryti.