Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos istorija | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Lietuvių tautinio jaunimo lyga įkurta 2001 m. lapkričio mėn., susibūrus ligi tol atskirai veikusių organizacijų – Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunalietuviai“ (iki 1994 m. – LTJS “Jaunoji Lietuva“), Jaunųjų nacionaldemokratų judėjimo, Lietuvių tautinio jaunimo organizacijos „Jaunoji karta“ aktyvui bei naujai į visuomeninę veiklą atėjusiems jaunuoliams. Tarpusavio susitarimu, ilgametis LTJS „Jaunalietuviai“ vadas M.Kundrotas tapo naujosios organizacijos vadu, o jaunųjų nacionaldemokratų atstovas Š.Zaikauskas – jo pavaduotoju, „Jaunosios kartos“ aktyvistai A.Gudaitytė ir J.Panka išrinkti į valdybą, kuri buvo sudaryta pariteto principu, o 2002 m. liepos mėn. atstovų susirinkime – papildyta, kooptuojant naujus narius. Sąjunga nuo pat savo įsikūrimo nesieja savęs su jokia politine partija, tačiau bendradarbiauja su visomis tautinėmis organizacijomis, tiek lietuviškomis, tiek ir kitų tautų, jeigu jų veikla neprieštarauja lietuvių tautos interesams.

Buvo užmegzti glaudūs bendravimo ryšiai su užsienio tautiškomis jėgomis: latvių tautiniu jaunimu (viešoji įstaiga „Saules Koks“), Latvijos Nacionaliniu Frontu, Latvijos tautine partija „Visu Latvijai“, prancūzų Tautos Fronto jaunimo sekcija (Front National Jeunesse), gudų politine organizacija „Rubon“, graikų tautiniu žurnalu „Hellenic Lines“, britų politinės apžvalgos žurnalu „These Tides“ ir kitų šalių bei tautų draugiškomis organizacijomis, taip pat – ir lietuviškomis organizacijomis. Rengiami bendri projektai. 2005 m. pradėtas bendradarbiavimas su internetiniu tinklapiu Patriotai.lt

Ne kartą reiškėme savo poziciją visais aktualiausiais tautos gyvenimo klausimais, reagavome ir į pasaulinius įvykius: 2004 m. spalio mėn. parėmėme europarlamentarą Roką Butiljonę, atstovavusį moralines vertybes dekadentinėje Europos Sąjungoje, o tų pačių metų lapkritį kartu su jaunaisiais konservatoriais prie Ukrainos ambasados išsakėme Lietuvos jaunimo paramą kandidatui į Ukrainos prezidentus Viktorui Juščenkai. 2005 m. pavasarį kartu su kitomis patriotinėmis organizacijomis ėmėmės akcijų prieš KGB rezervistų viešpatavimą Lietuvos valstybinėse institucijose.

Organizacija nebuvo užsidariusi tik „savo kieme“. Tapome Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos nare (NŠTA), Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) nare-stebėtoja.

2008-ieji tapo organizacijos persitvarkymo metais. Apie senojo aktyvo branduolį susibūrus naujam žmonių ratui, organizacijoje atverstas naujas lapas. Organizacija pakeitė pavadinimą į Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, patvirtinti nauji įstatai, sudaryta nauja vadovybė. Sąjungos pirmininku išrinktas J. Panka. Sąjunga išsinuomavo patalpas Spaudos rūmuose, ten pradėjo rengti patriotiško jaunimo susirinkimus – diskusijas. Kasmet organizuojame vasaros stovyklas, iš kurių dalyviai grįžta sustiprėję dvasiškai ir fiziškai. Jau tradicija tapo kiekvieną pavasarį su gėlėmis vykti į Panerius, kur palaidoti nacių nužudyti Vietinės Rinktinės Kovotojai, taip pat neužmirštame pagerbti ir Mažosios Lietuvos veikėjo Enzio Jagomasto. 2008 metų rudenį dalyvavome medžių sodinimo akcijoje, 2009- metų kovo 11 dieną mūsų organizacija dalyvavo Patriotiško jaunimo eisenoje. Mėgstame ir pašmaikštauti: 2009 balandžio 1-ąją nešėme „Fašizmo baubą“, kad ŽTSĮ turėtų iliustraciją reiškinio, kuris jiems dažnai vaidenasi. Mūsų Sąjunga atgaivino ir populiarina senovinį lietuvių žaidimą „Ripka“.

2010 organizacija ženkliai išsiplėtė. Šiandien aktyviai veikiame visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Apie savo veiklą visuomet skelbiame šio tinklalapio naujienose bei tinklaraštyje http://gyvai.tautosjaunimas.lt/

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga laikosi tautinės krypties veiklos, pasisako prieš senas ir naujas Lietuvių tautai iškylančias grėsmes ir problemas, dalyvauja visuomeninėse akcijose ir kultūrinėje veikloje.

Čia galite paskaityti apie bendrą Lietuvos tautinio judėjimo istoriją.

 

Komentarai yra uždaryti.