Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
Dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Kas yra LTJS?

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, veikianti pagal visus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus. Trumpai – tai jaunų patriotų būrys, kuriuos vienija bendra veikla ir idėjos. Būrys žmonių, kuris ne tik myli Lietuvą, bet ir savo išgalėmis stengiasi tai parodyti visuomenine veikla.

Ar LTJS politinė organizacija?

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga yra visuomeninė organizacija – savarankiška, nepartinė, jungianti įvairių pažiūrų lietuvišką tautinį jaunimą. Jos veikla grindžiama tautinės ideologijos principais. Kita vertus, būdami aktyvūs Lietuvos valstybės piliečiai, drąsiai reiškiame savo požiūrį įvairiais mums rūpimais politiniais klausimais.

Kuo užsiima LTJS?

Tai įvairūs renginiai, skirti lietuvių istorijos, tautos, kultūros, gamtos ir identiteto išsaugojimui, pagerbimui ar dėmesio atkreipimui į jau išvardintus dalykus. Rūpinamasi ir šiuolaikinėmis aktualijomis, jaunimo užimtumu, pramogomis. LTJS užsiima įvairia visuomenine veikla.

Kaip prisidėti prie LTJS veiklos?

Prisidėti prie LTJS veiklos labai paprasta – ateik ir veik, tapk organizacijos nariu. Turi minčių ar idėjų patriotinei veiklai? Drąsiai jas siūlyk – kartu mes galime daug. Beje, prisidėti galima ir kitaip – mums reikia Tavo paramos.

Ar LTJS turi nario mokestį?

Nario mokesčio reikalingumą ar/ir jo dydį nustato kiekvieno filialo vadovybė atskirai.

Man 29 metai, ar galiu būti LTJS nariu?

Žinoma taip. Pagal LR įstatymus jaunimo organizacijoje 2/3 žmonių turi būti jaunimas. Jaunimas Lietuvoje nuo 14 iki 29 metų. Taigi, net jei tau ir 50 metų gali būti mūsų nariu (žinoma, tokių žmonių galime priimti ribotą skaičių. Pavyzdys: Organizacija turi 120 narių, 40 iš jų gali būti ne jaunimas.) Beje, Sąjungoje, greta narių, yra garbės nariai ir rėmėjai.

Kada artimiausias LTJS renginys?

Apie tai galite sužinoti šios svetainės skiltyje „LTJS planai“.

Ar jūs nekenčiate kitataučių?

Mes netoleruojame neteisybės, nusižengimų įstatymui ar moralei. Mums nepatinka iškrypėliai, nusikaltėliai ar kitokie piktadariai, ir visai nesvarbu, kokia jų tautybė, nemėgstame ir nedorų lietuvių. O savo šalies patriotas visada bus lietuvio patrioto draugas.

Kaip LTJS susijusi su M. Murza, D. Pocevičiumi, A. Paleckiu ir panašiais radikalais?

LTJS atsiriboja nuo bet kokių organizacijų ar pavienių destrukcinių elementų nesilaikančių įstatymų, moralės ar doros principų. Sveiką protą praradę Lietuvius žudžiusių režimų garbintojai nėra LTJS draugai, nesvarbu, „dešinieji“ jie ar „kairieji“…

Ar jūs palaikote skustagalvius kurie gatvėje muša užsieniečius ?

Žinoma, nepalaikome jokių nusikalstamų veiklų ir niekada to neteisiname. Tačiau Konstitucija teigia, jog negalima diskriminuoti žmogaus dėl jo gyvenimo būdo ar pažiūrų, kol jis neperžengia įstatymo ribų. Todėl visiškai palaikome patriotiško jaunimo idėją ir visada būsime su dorais nacionalistais, nesvarbu, skustagalviai jie ar ilgaplaukiai. Kiekvienas lietuvišką Lietuvą mylintis žmogus, judėjimas ar organizacija yra mūsų draugai ir visada sulauks mūsų paramos.

Ar jūs norėtumėte, kad Lietuva išstotų iš ES ?

Taip jau nutiko, kad skalbimo milteliais ir alaus buteliais užliūliuota, apatijoje skendinti lietuvių tauta, pati pasiprašė tapti ES nare, o mūsų „politikai“ nutempė šalį ten, neišsireikalavę jokių identitetą ir savarankiškumą saugančių garantijų. Negalime neigti to, jog lietuvių tauta pati pasirinko tokį kelią, apgaulės ir gobšumo keliu. Taigi, esame realistai – šiandien Lietuva yra ES narė. Tačiau mes vienareikšmiškai esame prieš globalią išorės organizaciją, sukurtą naikinti tautų savarankiškumą, europietišką identitetą, moralę ir tradicijas. Esame prieš bet kokią globalią imperiją (SSRS ir t.t.), taigi ES čia nėra išimtis. Norėtume jog Europoje taikiai gyventų bendrą europietišką paveldą ir tradicijas puoselėjanti draugiška Europos tautų šeima, o jos centre šviestų nepriklausoma lietuviška Lietuva, valdoma lietuvių tautos.

 

Komentarai yra uždaryti.