Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
Sausio 13-osios minėjimai | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

2013 m. sausio 12 dieną Vilniuje vyko jau tradicija tapęs žygis su deglais, kurį, kaip ir ankstesniais metais, organizavo Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga. Eisena vyko žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. naktį, sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, asmenims pagerbti. Renginys prasidėjo apie pusę penkių vakaro prie Antakalnio poliklinikos, kur susirinkę žmonės išsidalino deglus ir pamažu rikiavosi eilėmis po tris. Be patriotiškai nusiteikusių lietuvių, pagerbti sausio 13-osios aukas atvyko ir būrelis svečių iš Latvijos. 17 val. kelių šimtų dalyvių minia Vilniaus gatvėmis pajudėjo Antakalnio kapinių link. Eisenos priekyje ėjo žmonės nešini vėliavomis su Lietuvos ir Latvijos valstybiniais simboliais, o už jų – žmonės su deglais rankose. Eitynės baigėsi Antakalnio kapinėse, kur dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, padėjo vainiką ir uždegė žvakeles ant žuvusiųjų kapų. Kalbą sakęs Lietuvių Tautinio Jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka priminė sausio 13-osios įvykių svarbą ir visų tą naktį dėl Tėvynės gyvybę atidavusių žmonių vardus. Tradicinės sausio 13-osios eitynės vyko sklandžiai ir taikiai. Nors vakaras buvo žvarbus, šia svarbia lietuvių tautai proga susirinko ir tykioje eisenoje dalyvavo didžiulis skaičius patriotų, taip parodžiusių, jog niekada neužmirš sausio 13-osios nakties įvykių ir tragiškai už Tėvynės Laisvę žuvusių asmenų.

Sausio 13-ają paminėjome ir Kaune. LTJS Kauno skyrius sudalyvavo Tautininkų sąjungos eitynėse, skirtose pagerbti kaunietį Titą Masiulį, žuvusį nuo sovietų teroro. Nuotraukas galite pasižiūrėti čia.

Naktį iš sausio 12-osios į sausio 13-ąją LTJS Varėnos skyrius vėl išėjo į mišką. Siauru takeliu, per jau tuščią Rudnelės kaimą, per erdves, kurios kadaise buvo partizanų namai. Jų slaptavietė ir kovos laukas… Du metus gyvuoja Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos Varėnos skyrius ir abu metus, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, prisidedame prie naktinio žygio, kurį rengia Dzūkijos nacionalinis parkas. Žygis veda prie vieno svarbiausių Dzūkijos partizaninio karo dalyvių, vado Juozo Vitkaus – Kazimieraičio žeminės prie Skroblaus ir Maždžeraus šaltinių. Šio išėjimo į mišką tikslas – pagerbti laisvės kovotojus, todėl kiekvienas žygeivis raginamas prisiminti ne tik netolimą, 1991 sausio 13 nakties auką, bet ir partizanų, kurie šiuolaikinį žmogų moko tautiškumo, pasiaukojimo, kovas. Nors šiemet žygis sulaukė gausaus dalyvių skaičiaus (į kelią išėjo apie 50 žmonių, tarp kurių penkiolika LTJS Varėnos skyriaus narių ir rėmėjų bei bendražygiai iš Alytaus), jame buvo justi rimtis ir susikaupimas. Tai kone svarbiausias žygio tikslas – paslaptim dvelkiančiu nakties metu, lietuviui nuo seno ypač brangioje vietoje, girioje, pamiršti skubantį XXI a. pasaulį ir kažkur širdies gelmėse įžiebti patriotiškumo ir didžiavimosi savo Tėvyne kibirkštį. Žygis tapo vieta, kur nakties tyloj žmogus išgirsta save, šalia esantį ir tuos, kurių buvimas kartu tik numanomas. Ir neatsitiktinai šioje erdvėje suskambo liaudies daina. Lietuvio dvasinis maistas, malda, buvusi reikalinga partizanams, sausio 13-osios kovotojams, ir šiuolaikiniam lietuviui, ieškančiam kelio į darną bei vienybę. Iš žygio parėjom jau sausio 13-ąją. Parėjom kiek kitokie: su kažkokiu džiugesiu pabuvus ten, kur prieš beveik pusšimtį metų buvo saugoma, ginama ir puoselėjama lietuvybė…

Žymos:
 

Vienas atsiliepimas apie Sausio 13-osios minėjimai

  1. arvydas damijonaitis parašė:

    Kovo 11 – lietuvių nepriklausomybės nuo rusų atkūrimo diena…Būtina už masines lietuvių žudynes trėmimų priedangoje priversti žudikus sumokėti kompensaciją. Genocido Centras privalo baigti iš valstybės biudžeto parazituoti , tikslingai ruošti medžiagą baudžiamosioms byloms dėl kompensacijos už genocidinius nusikaltimus, kuriems netaikoma senatis..