Iš metinių archyvų: 2013

„Keturi“ viršelisLietuvių tautinio jaunimo sąjunga pristato mūsų nario Edmundo Girskio parengtą ideologinį ir praktinį vadovėlį XXI amžiaus tautininkui. Esė rinkinys „Keturi“ – keletą metų mūsų organizacijos aktyve veikusio žmogaus mintys, pastebėjimai ir pasiūlymai tiems, kurie aktyviai arba pasyviai dalyvauja šiandieniniame nacionalistų judėjime. Iš kur mes atėjome, kas mes esame ir kur mes einame – autoriaus požiūris išdėstytas knygoje, kurios nemokamai platinamą virtualią versiją galite parsisiųsti iš čia.

Po kurio laiko bus galima įsigyti ir spausdintą knygos versiją.

mitingui skrajute internetui

 

Tautininkų sąjunga ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga nuoširdžiai užjaučia visą latvių tautą dėl šiurpios nelaimės Rygos Maxima parduotuvėje. Šiomis dienomis norime palaikyti savo brolius ir seses latvius, norime būti kartu, todėl siunčiame nuoširdžios užuojautos žodžius. Mūsų tautos – sesės, jei skauda vienai, skausmą jaučia ir kita.
Todėl šią nelaimės valandą spaudžiame Jums ranką, degame žvakutę ir solidarizuojamės su žuvusiųjų bei sužeistųjų artimaisiais ir su visa latvių tauta.

Skaityti toliau »

Žymos:
 

Latvijos nepriklausomybėsLapkričio 18 d., minint 95-ajį Latvijos gimtadienį buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Baltijos šalių tautinio jaunimo organizacijų.

Europos tautinėms valstybėms gresia pavojus.

Mes, savo šalių patriotai, esame vadinami fanatikais.

Mes esame kaltinami neapykantos kurstymu.

Mes esame bauginami rizika būti įkaltintais ir perauklėtais.

Skaityti toliau »

LTJS prisideda prie parašų rinkimo iniciatyvos dėl referendumo, kuriuo norime sugrąžinti seimo savavališkai pakeistus konstitucijos straipsnius. Norime kad konstitucija būtų tokia, kokią referendumu ją išrinko tauta 1992 m. Referendumo tikslas – apsaugoti Lietuvos žemę nuo užsienio interesų grupių išgrobstymo pusvelčiui, žemės ir jos išteklių panaudojimo klausimus leisti spręsti tautai. Taip pat referendumu pavyktų sumažinti piliečių parašų, reikalingų surengti referendumui skaičių – per visą nepriklausomybės laikotarpį, Lietuvoje taip ir nepavyko surinkti reikiamo 300 000 parašų skaičiaus, o bandymų būta daugiau nei 20.

Kviečiame pasirašyti už referendumą, budime kiekvieną dieną 11-20 val. V. Kudirkos aikštėje Vilniuje (rasite geltoną palapinę). Nepamirškite su savimi turėti paso arba asmens tapatybės kortelės (būtina).

Taip pat norinčius prisidėti prie parašų rinkimo kviečiame pasiimti parašų rinkimo lapų į LTJS būstinę adresu kalvarijų g. 125-808 (Sigmos devynaukštis pastatas), budime 18-20 val. Svarbu su savimi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Iškilus klausimams skambinti Juliui Pankai tel.nr. 8 686 27791

Daugiau informacijos apie referendumą, bei kur pasirašyti kituose miestuose: www.zemesvardu.lt

Referendumu siūlomi priimti pakeitimai:

Savo žemės neparduosim, Briuseliui neparsiduosim!