Iš metinių archyvų: 2013

„Keturi“ viršelisLietuvių tautinio jaunimo sąjunga pristato mūsų nario Edmundo Girskio parengtą ideologinį ir praktinį vadovėlį XXI amžiaus tautininkui. Esė rinkinys „Keturi“ – keletą metų mūsų organizacijos aktyve veikusio žmogaus mintys, pastebėjimai ir pasiūlymai tiems, kurie aktyviai arba pasyviai dalyvauja šiandieniniame nacionalistų judėjime. Iš kur mes atėjome, kas mes esame ir kur mes einame – autoriaus požiūris išdėstytas knygoje, kurios nemokamai platinamą virtualią versiją galite parsisiųsti iš čia.

Po kurio laiko bus galima įsigyti ir spausdintą knygos versiją.

mitingui skrajute internetui

 

Tautininkų sąjunga ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga nuoširdžiai užjaučia visą latvių tautą dėl šiurpios nelaimės Rygos Maxima parduotuvėje. Šiomis dienomis norime palaikyti savo brolius ir seses latvius, norime būti kartu, todėl siunčiame nuoširdžios užuojautos žodžius. Mūsų tautos – sesės, jei skauda vienai, skausmą jaučia ir kita.
Todėl šią nelaimės valandą spaudžiame Jums ranką, degame žvakutę ir solidarizuojamės su žuvusiųjų bei sužeistųjų artimaisiais ir su visa latvių tauta.

Skaityti toliau »

Žymos:
 

Latvijos nepriklausomybėsLapkričio 18 d., minint 95-ajį Latvijos gimtadienį buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Baltijos šalių tautinio jaunimo organizacijų.

Europos tautinėms valstybėms gresia pavojus.

Mes, savo šalių patriotai, esame vadinami fanatikais.

Mes esame kaltinami neapykantos kurstymu.

Mes esame bauginami rizika būti įkaltintais ir perauklėtais.

Skaityti toliau »

600648_563085253762822_1899309777_nSpalio 28-osios vakare susirinkome Vilniuje, ant Tauro kalno, paminėti 74-ųjų Lietuvos kariuomenės įžengimo į Vilnių metinių. Renginį pradėjo vyrų ansamblis Karužė, pagiedodamas Tautiškąją giesmę. Anot Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininko J. Pankos, jei mūsų kariuomenė 1939 m. spalio 28-ą dieną nebūtų įžengusi į šį miestą, dabar mes galėtume įvažiuoti tik su turistiniais autobusais, prieš tai gavę Baltarusijos vizą, kaip dabar yra su Lietuvos etninių žemių miestais: Lyda ir Gardinu. Toliau pasisakė Vinco Krėvės -Mickevičiaus memorialinio muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius, Gintaras Songaila, Ričardas Čekutis, mūsų organizacijos nariai: Manvydas Almonaitis bei Tomas Skorupskis. Skambant Karužės dainoms, renginį užbaigė ant Tauro kalno šlaito iš fakelų sudėlioti Gediminaičių stulpai.