Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
birželio, 2012 | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Iš mėnesinių archyvų: birželio 2012

Nuo tragiškų įvykių praėjo 71 metai. Dar lig šiol daugelis ieško atsakymo į klausimą, už ką su lietuviais buvo taip nežmoniškai pasielgta, kai iš jų gyvenimo atimtas brangiausias turtas – gimtoji žemė. Daug žmonių liko gulėti amžinajam miegui Sibiro žemėse, tačiau nors ir nedaugeliui pavyko grįžti į Tėvynę, čia nukentėjusieji mums vis primena 1941-ųjų metų trėmimus. Šiandien turbūt nerasim nei vienos šeimos Lietuvoje, kurios vienaip ar kitaip nebūtų palietę šie tragiški įvykiai. Tad kiekvienam yra svarbi Birželio 14d., kurios susirinko paminėti ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos Kauno skyriaus nariai.

Rytiniai bažnyčios varpo dūžiai priverčia kiekvieną nusilenkti nukentėjusiems ir nebesugrįžusiems iš Sibiro. Šventos mišios Kauno Įgulos bažnyčioje sukvietė politinius kalinius, tremtinius, partizanus ir kitus žmones, kuriuos, pasibaigus mišioms, pasitiko vėliavų alėja. Alėja, kuri simbolizavo daugiau negu vien pagarbą, tačiau ir tautinio jaunimo pažadą, kuris labai gerai atsispindi vienos tremtinės žodžiuose „Mūsų jaunimėlis, mūs ateitis Lietuvėlės“. Vėliau prasidėjo minėjimas Karo muziejuje. Tylos minute pagerbti ištremti žmonės, padėtos gėlės ir tada LTJS nariai pajuda link labiausiai paliestos vietos-geležinkelio stoties, kur Kauno skyriaus pirmininko pasakyta kalba priverčianti susimąstyti apie kadaise įvykusius kraupius įvykius. Ir galiausiai paskutinė stotelė- ant kalno stūgsantis kryžius trėmimams atminti. Nuo šio kalno daugelis stebėjo, kaip buvo deportuojami jų artimieji su viltim, kad kada nors jie sugrįš. Kai kurie sugrįžo, kiti pasiliko, tačiau visi privalome ateinančioms kartoms priminti apie visus šiuos įvykius, apie skausmą, netektis ir vis dar egzistavusią viltį, nes kas yra užmiršta, tam lemta pasikartoti.