Iš mėnesinių archyvų: sausio 2012

Sausio 13-osios vakarą eitynėmis su deglais iki Antakalnio kapinėse palaidotų didvyrių kapų pagerbėme tragiškai žuvusius už Tėvynės laisvę. Nors raudonųjų šmeižikų lūpose vis dar skamba žodžiai, kuriais norima įskaudinti prie televizijos bokšto žuvusiųjų artimuosius ir apžmeižti mūsų tautos kelią kovojant ir ginant nepriklausomybę, išteisinti ir paslėpti raudonųjų okupantų padarytas skriaudas, to, kas tą kruviną naktį vyko iš tiesų mes niekada neužmiršime!

Ankstyvą šeštadienio rytą prie Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės buriavosi patriotai. Jie rinkosi į tradicine jau tapusia Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos organizuojamą Kraujo donorystės akciją, skirtą sausio 13-osios aukoms pagerbti.

Šiemet renginys įgavo ypatingą prasmę, kuri atsispindėjo akcijos pavadinime: „Sausio 13-osios atminimui – švarus patriotų kraujas“. Visa Lietuva prisimena didingus ir tragiškus 1991-ųjų metų įvykius. Kas vyko tomis dienomis, žino kiekvienas susipratęs lietuvis – dainomis ir vienybe iškovotą laisvę teko aplaistyti narsių tautos sūnų ir dukrų krauju. Jų dėka šiandien gyvename nepriklausomoje šalyje ir kraujo lieti mums nebereikia. Todėl prisimenant šių žmonių žygdarbį ir pagerbiant jų drąsą – buvo kviečiama paaukoti savo kraujo, kartu pagelbėjant ir į nelaimę papuolusiems tautiečiams.

Skaityti toliau »

Gruodžio 27 d. neatlaikęs kovos su sunkia liga iš gyvenimo pasitraukė istorikas, visuomenės mokslų dėstytojas, partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininko pavaduotojas doc. dr. Edvardas Kriščiūnas. Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga palydėjo šį drąsų žmogų į amžino poilsio vietą ir reiškia didelę užuojautą šio doro patrioto šeimai. Neliekime ašarų, jog mirė mūsų bendražygis, geriau dėkokime Dievui, kad toks žmogus gyveno! Ilsėkis ramybėje, Edvardai – tavo darbai bus tęsiami!