Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
Susitikimas su A. Berkevičiumi | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

2011 gegužės 10 dieną LTJS Vilniaus skyriaus nariai dalyvavo susitikime su Lietuvos Skautų Sąjungos vadovu, tremtiniu ir politiniu kaliniu Algirdu Berkevičiumi. 82 – ejų metų skautas mus šiltai priėmė Lietuvos Skautų Sąjungos būstinėje.

Pirmieji Algirdo Berkevičiaus žingsniai rezistencinėje kovoje prieš okupantus buvo su draugais dar gimnazijoje įkurtas Kunigaikščio Margirio pasipriešinimo mazgas. Pagrindinė jo veikla buvo rinkti informaciją apie atėjusius okupantus bei jų planus. Pora organizacijos narių buvo infiltravęsi į besikuriantį „komjaunimo“ judėjimą, taip gaudami priėjimą prie aktualios bei reikiamos informacijos. Bendraminčių būrys plėtėsi, taip pat plėtėsi ir veiklos sritys. 1949 metais, bandant susijungti su Lietuvos Laisvės Armija, organizacijos veikla buvo išaiškinta bei dauguma jos narių suimti. Po kankinančių tardymų Kauno bei Vilniaus kalėjimuose, Algirdas Berkevičius buvo ištremtas į Sibiro gilumą, Vaniną. Pirmoji pamoka, gauta lageryje, buvo kai dirbant virtuvėje kažkas iš kalinių pavogė neseniai išduotus, naujus žieminius rūbus. Kai dėl to buvo bandyta skųstis lagerio vadovui, šis tik pasakė: „Pats kaltas. Tokie, kaip tu, lageryje pražūva pirmieji“. Kaip sakė pašnekovas, gyvybę viduje palaikė ir ištverti visas kančias jėgų suteikė šventas ir begalinis tikėjimas šviesia bei laiminga ateitimi. Tiesa, net ir lageriuose veikė gan gerai išvystyta šnipinėjimo sistema. Dažniausiai šalia įtariamojo, nieko neišdavusio tardytojams, šalia paguldydavo infiltruotą saugumietį. Lageryje, dėl sunkiai pakeliamų sąlygų, žmonės dažnai pratrūkdavo ir papasakodavo savo „draugams“ viską, net tai, ko per ilgus tardymus nesugebėjo išpešti tardytojai.

Atlikęs bausmė lageryje, bet vis dar priverstas gyventi tremtyje, Algirdas Berkevičius persikėlė į Jakutską. Būtent ten jis susipažino su savo būsima žmona, su kuria santuokoje pragyveno net 52 metus. Šiam skautui didelį susirūpinimą kelia tai, kad dabartinėje visuomenėje nebėra vertinama šeima, santuoka bei yra toks labai skaičius skyrybų. Jis pats tai paaiškina tuo, kad žmonės savo antrąją pusę renkasi remdamiesi fiziniu grožiu bei visiškai nekreipia dėmesio į dvasinį žmogaus pasaulį.

Susitikimo pabaigoje aptarėme dabartines Lietuvos aktualijas. Buvo įdomu klausytis kalbėtojo pasakojimų apie paties patirtį su tik atsikūrusios Lietuvos teisėsauga bei apskritai su visa sistema, apie prasidėjusius skautų tarpusavio nesutarimus, privertusius skilti šią organizaciją į dvi dalis bei apie dabar vykstančias politines intrigas, kai vertybes bei įsitikinimus keičia pinigai ir garbės troškimas.

Algirdas Berkevičius viso pokalbio metu neprarado humoro jausmo. Taip pat buvo sunku nepastebėti iš jo trykštančios pozityvios energijos ir entuziazmo, kurio galėtų pavydėti nemaža dalis šių dienų jaunimo.

 

Komentarai yra uždaryti.