Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
gegužės, 2011 | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Iš mėnesinių archyvų: gegužės 2011

Gegužės 18 dieną, trys Lietuvių Tautinio Jaunimo sąjungos nariai buvo pakviesti į Vilniaus Žemynos gimnaziją, kurioje vyko etnologijos projektas – jo metu buvo pristatytas legendinis lietuvių žaidimas – ripka. Žaidė dvi komandos po penkis vaikinus. Žaidimas užsibaigė rezultatu 2:1. Po varžybų, vienas iš mokytojų papasakojo savo prisiminimus apie tai, kaip jis pats jaunystėje žaisdavo ripką bei prižadėjo, kad rudenį suburs ripkos komandą ir galėsime kartas nuo karto susitikti ir sužaisti šį žaidimą.

 

Gegužės 21 dieną Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga Paneriuose organizavo eitynes, skirtas pagerbti čia 1944 metų gegužę nacių sušaudytus 86 Vietinės rinktinės karius bei lietuvybę puoselėjusią Jagomastų šeimą.

Eisena turėjo prasidėti 11 valandą ryto. Atvykę kiek anksčiau bei išskleidę Lietuvos vėliavas, Panerių geležinkelio stotyje kėlėme vietinių gyventojų nuostabą bei nepasitenkinimą, tačiau incidentų pavyko išvengti.

Į eiseną susirinko kelios dešimtys dalyvių. Prie Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos narių prisijungė Lietuvos Skautų Sąjungos atstovai, keturi Lietuvos šaulių sąjungos, Šalčininkų kuopos nariai bei keletas jaunuolių iš pašalės.

Skaityti toliau »

 

2011 gegužės 10 dieną LTJS Vilniaus skyriaus nariai dalyvavo susitikime su Lietuvos Skautų Sąjungos vadovu, tremtiniu ir politiniu kaliniu Algirdu Berkevičiumi. 82 – ejų metų skautas mus šiltai priėmė Lietuvos Skautų Sąjungos būstinėje.

Pirmieji Algirdo Berkevičiaus žingsniai rezistencinėje kovoje prieš okupantus buvo su draugais dar gimnazijoje įkurtas Kunigaikščio Margirio pasipriešinimo mazgas. Pagrindinė jo veikla buvo rinkti informaciją apie atėjusius okupantus bei jų planus. Pora organizacijos narių buvo infiltravęsi į besikuriantį „komjaunimo“ judėjimą, taip gaudami priėjimą prie aktualios bei reikiamos informacijos. Bendraminčių būrys plėtėsi, taip pat plėtėsi ir veiklos sritys. 1949 metais, bandant susijungti su Lietuvos Laisvės Armija, organizacijos veikla buvo išaiškinta bei dauguma jos narių suimti. Po kankinančių tardymų Kauno bei Vilniaus kalėjimuose, Algirdas Berkevičius buvo ištremtas į Sibiro gilumą, Vaniną. Pirmoji pamoka, gauta lageryje, buvo kai dirbant virtuvėje kažkas iš kalinių pavogė neseniai išduotus, naujus žieminius rūbus. Kai dėl to buvo bandyta skųstis lagerio vadovui, šis tik pasakė: „Pats kaltas. Tokie, kaip tu, lageryje pražūva pirmieji“. Kaip sakė pašnekovas, gyvybę viduje palaikė ir ištverti visas kančias jėgų suteikė šventas ir begalinis tikėjimas šviesia bei laiminga ateitimi. Tiesa, net ir lageriuose veikė gan gerai išvystyta šnipinėjimo sistema. Dažniausiai šalia įtariamojo, nieko neišdavusio tardytojams, šalia paguldydavo infiltruotą saugumietį. Lageryje, dėl sunkiai pakeliamų sąlygų, žmonės dažnai pratrūkdavo ir papasakodavo savo „draugams“ viską, net tai, ko per ilgus tardymus nesugebėjo išpešti tardytojai.

Skaityti toliau »

 

Gegužės 7 – 8 dienomis Druskininkuose vykusioje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) pavasario asamblėjoje dalyvavo ir LTJS atstovai. LiJOT – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Pavasario asamblėjoje mūsų sąjunga iš narės – stebėtojos jau trečią kartą bandė tapti tikrąja nare. Priėmimas į tikrąsias nares, kaip ir į stebėtojas vyksta balsavimo metu, kuriame dalyvauja LiJOT narės. Deja, tačiau eilinį kartą mes likome nepriimti po balsavimo, kuriame 9 organizacijos delegatės balsavo už mūsų priėmimą, 6 prieš ir 15 susilaikė. Kadangi priėmimui į nares reikėjo 20 balsų už, likome nepriimti. Priežastys, dėl kurių LTJS liko nare – stebėtoja, lieka neaiškios. Tačiau esame užtikrinti, kad šis sprendimas nesukliudys mums siekti savo tikslų, sėkmingai naudojantis LiJOT suteikiamais mokymais, konsultacijomis ir veiklos kokybės gerinimo sistema.

Suteikiame galimybę visiems norintiems įvertinti mūsų organizacijos pristatomąjį filmuką, kurį parodėme prieš balsavimą dėl mūsų stojimo į tikrąsias nares LiJOT pavasario asamblėjoje.