Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
balandžio, 2011 | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Iš mėnesinių archyvų: balandžio 2011

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga bendroje komandoje kartu su Žaliaisiais Velniais ir Lietuvių tautiniu centru jau trečią kartą dalyvavo Jaunųjų Lietuvos Patriotų (J.L.P.) rengiamame orientaciniame žygyje „Partizanų takais“, skirtame pagerbti pokario partizanų kovoms Lietuvoje, šiais metais vykusiame balandžio 16 – 17 dienomis Dzūkijoje, partizanų Dainavos apygardoje. Žygio bazinė stovykla buvo įsikūrusi Juozo Jakavonio – Tigro sodyboje Kasčiūnų kaime. Šioje sodyboje partizaninio pasipriešinimo metais savo bunkerį turėjo ir laisvės kovos karžygiai Adolfas Ramanauskas – Vanagas ir Juozas Vitkus – Kazimieraitis.

Skaityti toliau »

 

Jau ketvirtą kartą vykstanti aplinkos tvarkymo akcija „Darom“ kvietė žmones visoje Lietuvoje rinkti šiukšles, jas rūšiuoti, išvežti ir taip padėti išsaugoti gamtą. Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga neliko abejinga šiam kvietimui ir dalyvavo šioje akcijoje beveik visuose miestuose, kur yra LTJS filialai. Pateikiame įspūdžius iš trijų didžiausių miestų.

Vilnius:

Seimo nario Kazimiero Uokos padėjėja Irena Buinickaitė kreipėsi į LTJS Vilniaus skyrių, prašydama pagalbos per akciją „Darom“. Ji pasiūlė, kad per tokią akciją reikia tvarkyti pavojingiausius ir niekieno netvarkomus rajonus. Juk miesto parkus ir miegamuosius rajonus tvarko visi, o pavojingi rajonai taip ir lieka apleisti ir šiukšlini. Tvarkymo akcijai buvo parinkta vieta pavojingiausiame ir visom prasmėm purviniausiame rajone – Kirtimuose šalia čigonų taboro. Akcijoje turėjo dalyvauti apie 20-50 žmonių, tačiau šeštadienį ryte akcijoje pasirodė tik keturi LTJS Vilniaus skyriaus nariai ir pati organizatorė Irena. Tvarkymasis užtruko apie valandą, nes tik keletui žmonių nėra lengva daug nuveikti. Labai liūdna, kad kai kurių organizacijų atstovai iš anksto pasižadėję dalyvauti, paskutinę minutę išsigando ir nepasirodė.

Tiesa, LTJS narius aplankė ir „čigonų baronas“ Josifas Tyčina, visaip liaupsinęs ir gyręs tabore gyvenančius asmenis. Deja, visos liaupsės nuėjo per niek, kai balandžio 21 dieną pasirodė žinia, jog čigonų vedlio namuose buvo rasta narkotinių medžiagų. Čigonai…

Mums, tautinės organizacijos nariams yra labai svarbu, kad VISA Lietuva priklausytų mums, kad visa Lietuva būtų švari ir tvarkinga. Neatiduosim nei vienos pėdos savo žemės, kurią aplaistė krauju mūsų protėviai nei vienai netvarkingų žmonių grupei, nesvarbu nei jų tautybė, nei socialinė ar religinė priklausomybė.

Šiemetinis akcijos šūkis – „Kuo mažiau šiukšlių į sąvartynus“, taigi dalyviai buvo skatinami atnešti nebenaudojamus mobiliuosius telefonus, kurie po akcijos buvo atiduodami perdirbti. Visos surinktos lėšos už perdirbimą buvo skiriamos „Darom“ akcijai paremti.

Skaityti toliau »

 

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga išreiškė moralinę paramą gudų tautai, prieš kurią 2011 balandžio 11 dieną Minske buvo įvykdytas teroro išpuolis. Su mūsų organizacija susisiekė Vilniuje studijuojanti Gudijos tautininkė Viktorija, pasiūliusi užmegzti kontaktus ir kartu sudalyvauti nedidelėje gedulo akcijoje.

Keletas LTJS narių nuvyko prie Gudijos ambasados ir konsulato, padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Ambasadoje parašėme užuojautos žodžius į svečių knygą.

Gaila, jog artimos ir daug istorijoje kartu patyrusios lietuvių ir gudų tautos, politikų visiškai atskirtos. Mes kenčiame nuo eurokratų diktatūros ir dažno Lietuvos valdžios bestuburiškumo, o jie kenčia nuo autoritarinio diktatoriaus, kuris persekioja visus, kurie nesutinka su jo korumpuotu režimu. Aleksandrui Lukašenkai nacionalizmas yra keiksmažodis, partizanai – banditai, o žmonės, kalbantys gimtąja gudų kalba laikomi neišsilavinusiais prasčiokais. Tikimės, kad vieną dieną, Lietuva ir Gudija bus laisvos, draugiškos ir tautiškos šalys.

Minske įvykdytas teroro aktas – labai mįslingas. Yra manančių, kad tai pačios valdžios inspiruotas darbas. Paliekame gudų tautai spręsti jos problemas pačiai, o mes – liūdime dėl žuvusių žmonių.

 

Dar visai neseniai Lietuvos miestuose gyvenantys žmonės tesudarė mažumą. Turbūt dar ne vienas iš mūsų galėtume prisiminti senelius gyvenačius kaime, kurie rūpestingai ruošdavosi didžiosioms metų šventėms, o proseneliai net tikėjo įvairiais prietarais : švenčių metu merginos nešukuodavo plaukų ir bandydavo kuo aukšiau įsisupti, kad linai ilgesni augtų. Žmonėms gyvenatiems XXIa. visuomenėje, dažnai tokie su logika prasilenkiantys įsitikinai mažų mažiausiai skamba keistai, tačiau Lietuvių Tautinio Jaunimo Kauno skyrius nusprendė plačiau susipažinti su lietuviškomis tradicijomis ir į svečius pasikvietė etnologijos magistrę Gintarę S.

Skaityti toliau »

 

Prieš šimtą metų jaunimas pogrindyje leido tautinį atgimimą skatinančius laikraščius – „Aušrą“, „Varpą“ ir kitus. Dabar prisimename tai, kaip didžiulį indėlį į mūsų tautos istoriją, kultūrinį vystymąsi ir lietuviškos tapatybės išsaugojimą. Šiandien Lietuva, kaip ir visa Europa, susiduria su globalizmu – tautas ir kultūras griaunančia jėga, kuri stengiasi pastatyti naują, vienalypį (vienos rasės, vienos tautos ir vieno veido) vartotojų pasaulį. Kad tautos išliktų, apgintų savo tapatybę ir žmonės būtų įkvėpti ne ieškoti gardesnio kąsnio ar šiltesnės vietos svetur, o kurti gražesnę ateitį Tėvynėje, turime užsiugdyti naują kartą, uždegti jaunimo širdyse patriotizmo ir tautiškumo liepsną.

Skaityti toliau »

Žymos: