Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
spalio, 2010 | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Iš mėnesinių archyvų: spalio 2010

Sveikiname įsikūrus Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos skyrių Jurbarke!

Susisiekite su skyriumi: v.makunaite@yahoo.com

 

Spalio 16-osios popietę LTJS Vilniaus skyriaus nariai susitiko su žinoma neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyve Nijole Sadūnaite. Ši tautos didvyrė visus nustebino savo jaunatviškumu,dvasine stiprybe. Įkvėpiantis N.Sadūnaitės pasakojimas apie kovą už laisvę sustiprino motyvaciją siekti išsaugoti tą taip sunkiai išlaisvintą Lietuvą,kovoti su dabarties problemomis taip, kaip tai darė mūsų seneliai ir proseneliai. Labiausiai įsiminė pasakojimas kai kalėdama KGB požemiuose, bei lageriuose, už „Kronikos“ leidybą, ši moteris norėdama pralinksminti kitus kalinius dainuodavo ir gudriai atsakinėdavo į prižiūrėtojų klausimus bandydama jų kantrybę. Už tai ne kartą jai teko susilaukti sunkesnių bausmių, tačiau ši tvirto charakterio moteris nepalūžo, tik palaikoma savo stipraus tikėjimo, ir skleidė šį tikėjimą gyvenimu net sunkiausiomis akimirkomis, bei stengėsi suteikti jėgų ir padėti kiekvienam sutiktam savo kely. Jos nepalaužiamas charakteris suglumindavo net žiauriausius KGB budelius. Baigdama savo pasakojimą Nijolė Sadūnaitė pasisiūlė padovanoti jos pačios rašytų knygų „KGB akiratyje“ ir linkėjo neprarasti entuziazmo.

Susitikimai su laisvės kovų dalyviais tautiniam jaunimui suteikia stiprybės,paskatina išsaugoti ir tęsti tradicijas,o svarbiausia nepalūžti sunkiausiose gyvenimo akimirkose.

Rusnė

 

Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungoje vyksta vidiniai debatai liečiantys įvarius visuomenės gyvenimo klausimus. Taip skatiname savišvietą, mokomės apginti savo nuomonę ir galiausiai rasti kompromisą tarp skirtingą nuomonę bei įsitikinimus turinčių žmonių.Šįkart, spalio 21d., Kauno filialas surengė debatus klausimu, aktualiu ne tik pavieniams visuomenės nariams, bet ir valstybės įstatymus priimantiems pareigūnams.

Kaip visi seniai žinome, apdainuotų trijų milijonų nebelikę, tačiau ar bent vienas tautietis įsivaizduoja, kad lietuvių galėtų būti puse milijono daugiau, jei nebūtų įteisinti abortai. Kita vertus, ar nepažeidinėjame moters teisių į jos pačios kūną?

Skaityti toliau »

 

Praeitą šeštadienį, spalio 16 d. sukako 60 metų Mažosios Lietuvos genocidui.

1944 m. spalio 16 d. III-sis Baltarusijos frontas, vadovaujamas generolo Ivano Černiachovskio, pradėjo didįjį Rytprūsių puolimą.

1944–1949 metais pagrindinėje Mažosios Lietuvos dalyje – Karaliaučiaus krašte, buvo žvėriškai išžudyta per 300 tūkstančių civilių gyventojų, vyko masiniai moterų prievartavimai, o dar 100 tūkstančių gyvųjų – deportuoti.

Iki 1944 m. Mažojoje Lietuvoje gyveno apie 2,6 mln. žmonių. Per paskutinįjį II-ojo pasaulinio karo pusmetį (1944 m. rudenį – 1945 m. pavasarį) gyventojų sumažėjo daugiau nei 4 kartus.

Minėdami šią tragediją, LTJS Klaipėdos filialo nariai nuplovė paminklą skirtą žuvusiems Klaipėdos krašto sukilėliams ir uždegė žvakutes. Daliai Klaipėdos krašto sukilėlių teko patirti šio genocido žiaurumus…