Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
LTJS – ‘“Valančiukų aide“ | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

LTJS turėjo progą pristatyti save Vyskūpo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio leidinyje jaunimui „Valančiukų aidas“. Čia galite rasti visą leidinį. Kviečiame susipažinti su straipsniu:

LIETUVIŲ TAUTINIO JAUNIMO SĄJUNGOS KLUBAS „VALANČIAUS LEGIONAS“

Džiaugiuosi galimybe „Valančiukų aide“ pristatyti mūsų

organizaciją – Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą. Mūsų organizacija

yra visuomeninė nepolitinė organizacija, vienijanti tautišką

lietuvių jaunimą, kuriam svarbi tiek Lietuvos ateitis, tiek didinga

praeitis. Tautiškumo išsaugojimas, kalbos ir savos kultūros

puoselėjimas, neabejingumas šiandien vykstantiems procesams

– mūsų organizacijos narių kelias.

Sąjunga organizuoja įvairius renginius ir minėjimus, siekdama

paminėti pamirštus mūsų tautos didvyrius ir svarbius

įvykius. Susitinkame su žymiais ir nusipelniusiais žmonėmis,

tačiau mūsų prioritetas – iš dėmesio centro išstumti tautiečiai,

tyliai ir narsiai vilkę partizano ar tremtinio dalią. Rengiame koncertus,

eisenas, rekonstruojame paminklus, vykdome įvairias

socialines akcijas – bendraujame su vaikų namais, dalyvaujame

kraujo donorystės veikloje. Vasaros stovyklų metu suburiame

jaunimą aktyviam ir turiningam poilsiui gamtoje. Gatvės akcijose

nepamirštame išreikšti savo pozicijos prieš tautiškumo ir

doros naikinimą šiandienos Lietuvoje. Bendraujame su daugeliu

jaunimo organizacijų, siekiame daryti įtaką visuomenei, žadinti

patriotizmo jausmą.

Organizacijos viduje veikia ir blaivystės skatinimo klubas

„Valančiaus legionas“. Daugelis klausia – kam reikalingas jūsų organizacijoje

šis klubas? Juk organizacijos nariai neturi problemų

su alkoholiu, ją sudaro studentai ir moksleiviai, besimokantys

geriausiose Lietuvos mokymo įstaigose. Argi tarp jūsų yra tokių,

kuriuos būtina „blaivinti“? Apskritai, darbas organizacijose, jos

vystymas ir veikla – ne su alkoholiu turinčių žmonių reikalas. Tai

kam reikalingas blaivystės klubas?

Tačiau blaivystės puoselėjimo darbas yra būtinas. Į

problemą pažvelgsiu ne kaip organizacijos narys, o kaip eilinis Lietuvos

patriotas per tautiškumo prizmę. Kas yra patriotizmas? Tai

ne tik pagarba ir meilė – tai neigiamas požiūris į įvairius procesus,

kenkiančius tautai. Šiandien parduotuvėse galima rasti maisto

gaminių su sovietiniu reklaminiu įvaizdžių („tarybinės dešrelės“

ir kt.). Vargu ar rasime patriotą, kuris, užėjęs į parduotuvę, griebtų

šiuos gaminius. Kodėl? Atsakymas paprastas – neleidžia patriotizmas.

Sovietinis eksperimentas, kurį teko matyti mūsų tėvams

ir seneliams, lietuvių tautai kainavo labai daug. Būtų didelė

nepagarba visoms aukoms, jei mes nešiotumėme „gariūniškus“

marškinėlius su užrašu CCCP… Patriotas turi tvirtus principus.

Buvo laikas, kai dėl savo principų lietuvių būriai savanoriškai

ėjo į tikrą žūtį, bet savo įsitikinimų neišdavė. Šiandien mes tuos

žmones laikome sektinais pavyzdžiais.

Dažnas Lietuvos patriotas turi griežtą nuomonę apie

tai, jog sekant europietiškas madas naikinama mūsų tauta ir

tautiškumas, lietuvių tradicinės vertybės, naikinamos tradicinės

vertybės, šeimos institucija. Tai kenkia tautos identitetui. Tokius

patriotus visada sutiksime barikadų priekyje. Tautininkas visada

pasisakys prieš tai. Tačiau kodėl dauguma piliečių savo principinių

nuostatų skalėje neranda kritikos alkoholio klausimui? Leiskite

priminti, jog alkoholis, o tiksliau – alkoholio vartojimo „kultūra“

– mūsų šaliai kainavo daug daugiau nei visos okupacijos, karai ir

kitos nelaimės. O svarbiausia, jog apie mūsų tautos kančias, ačiū

Dievui, žinome tik iš tėvų ir senelių pasakojimų bei knygų. Lietuvos

naikinimas alkoholiu yra liūdna šiandienos realybė. Ligos,

žmogžudystės, visiškai kritusi moralė, asocialios šeimos ir jose

„augantys“ vaikai – visų šių problemų šaknys tos pačios – alkoholis.

Tauta naikinama čia ir dabar, mūsų akyse, mūsų aplinkoje.

Gobšūs alkoholio pramoninkai krauna sau turtus iš mūsų tautos

sveikatos, genofondo ir moralės. Deja, visa tai retai susilaukia

pasmerkimo. O tikras patriotas moka skirti gėrį nuo blogio. Ar

galiu būti doru patriotu, jei penktadienio vakarais leidžiu laiką

svingerių vakarėliuose? Vargu, nes, kaip minėjau, patriotui visada

svarbūs jo principai. Ir jis neturėtų toleruoti to, nuo ko miršta jo

tauta. Nesvarbu – tai alkoholio pramonė ar alaus butelaitis.

Dažnai pamatę gatvėje girtuoklį, šnypščiame, jog tokių

nemėgstame. Bet patriotiškas požiūris turėtų mus priversti

susimąstyti – šis žmogus yra mūsų tautietis. Jis, galbūt, turėjo

šeimą, mylėjo ir kūrė. Dabar jis vegetuoja ir yra našta visuomenei.

Alkoholizmo toleravimas iš mūsų tautos atėmė šį žmogų – mūsų

tautietį. Nesvarbu, koks jis yra dabar, pagalvokime apie tai, kuo

jis galėjo tapti, jei nebūtų patekęs į šį baisų liūną. O kiek tokių

žmonių vaikšto šalyje? Ir tu vis dar nori nešioti savo marškinėlius

„Mus vienija alus ir pergalės?“.

Patriotizmas nebus tikras, kol nepasmerkiamos mažiausios

tautos naikinimo apraiškos. Apie migraciją ir homoseksualizmo

šlovinimo paradus dažnas patriotas turi savo neigiamą

nuomonę. Bet ar tikrai gėjų eitynės yra didesnis blogis už alkoholiu

nuodijamą tautą?

LTJS blaivystės skatinimo klubas „Valančiaus legionas“ svarbiausiu

savo tikslu laiko mažiausių alkoholio vartojimo apraiškų

naikinimą jaunimo laisvalaikyje. Kaip jau minėjau, organizacija

susideda iš dorų jaunų žmonių. Tačiau nepamirškime to, jog

gulintis baloje girtuoklis taip pat tokiu negimė. Valančininkai

teigia, jog su tokiu alkoholiku, gulinčiu baloje, jau nieko nepadarysi,

jis ir taip jau smerktinas pavyzdys. O va nuolatinis alaus

siurbčiojimas laisvalaikiu – sektinas švyturių ir piliakalnių formuojamas

įvaizdis. Ką tai duoda? Juk tu savo maža vinute prisidedi

prie bendro tautos karsto, genofondo naikinimo? Blogiausia,

ką tai duoda – apatija. Kiekvienam yra tekę leisti laiką gamtoje,

šventėje ar stovykloje. Tačiau tas, kuris yra dalyvavęs visiškai

blaivioje veikloje, supras, kas turima omenyje. Tai skiriasi kaip

diena ir naktis. „Saikingai ir kultūringai“ vartodami alkoholį, gal

ir išvengsime muštynių ir „poilsio“ po suolu, tačiau bendrai nuotaikai

tai turi lemiamą įtaką. Tingumas, apatija, nenoras niekur

dalyvauti, o tik gulinėti pavėsyje, iniciatyvos stoka – štai saikingo

ir „kultūringo“ alkoholio vartojimo pasekmės. Jau nekalbu apie

tai, jog riba tarp saiko ir gulėjimo baloje labai maža. Nuolatinis

siurbčiojimas – štai tikrasis alkoholizmas, deja, vaizduojamas

kaip sektinas ir šiuolaikiškas reiškinys.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga kviečia visus jaunus

patriotus prisidėti prie mūsų žygio už lietuvišką Lietuvą. Mūsų

šūkis: „Ne rytams ar vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams!“ Visą

informaciją apie mūsų organizaciją rasite svetainėje http://www.tautosjaunimas.

lt Nelikite abejingi savo ir savo vaikų ateičiai bei mūsų

tautos dvasiai. Padėkite ją kelti, pasirinkite blaivų gyvenimo

būdą. Tauta susideda iš žmonių, jūs es esate mažiausia jos ląstelė,

be jūsų indėlio tauta neklestės.

 

Komentarai yra uždaryti.