Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
LTJS kreipimasis į Norvegijos ambasadorių | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga surengė nedidelę protesto akciją prie Norvegijos karalystės ambasados Vilniuje. Išreiškėme nepasitenkinimą ambasadoriaus Steinaro Gilo keliamais reikalavimais pasmerkti legalias patriotų eitynes Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečio proga. Mūsų pozicija pateikta pareiškime, kurė įteikėme ambasadoriui į rankas.

Nuotraukos balsas.lt

p. Steinarui Gilui

Norvegijos ambasadoriui Lietuvoje

KREIPIMASIS

2010 kovo 26 d.

Vilnius

DĖL AMBASADORIAUS PASISAKYMO APIE PATRIOTŲ EITYNES 2010-03-11

2010 metų kovo 11 dieną Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga dalyvavo Lietuvių tautinio centro organizuotose patriotinėse eitynėse. Mes džiaugėmės tuo, kad praėjo jau 20 metų, nuo tos dienos, kai Lietuva pasiskelbė laisva nuo sovietų okupantų. Mes žygiavome su valstybinėmis vėliavomis, su savo organizacijos vėliava ir drąsiai šaukėme šūkį “Lietuva – lietuviams”. Po keleto dienų Norvegijos ambasadorius leido sau reikšti pasipiktinimą ir įžeidinėti eitynių dalyvius, kaltinant juos nebūtais dalykais. Mūsų Tautai teko labai daug kentėti. Norėtume priminti šiam nemandagiam svečiui mūsų šalies istoriją. Aštuoniolikto amžiaus pabaigoje po Trečiojo Abiejų tautų Respublikos padalijimo, lietuvių tautą pavergė Rusijos imperija. Lietuviai liejo savo kraują trijuose sukilimuose (1794, 1831, 1863 metais). Po antrojo sukilimo buvo uždarytas mokslo židinys – Vilniaus universitetas, po trečiojo buvo uždraustos lietuviškos knygos, daugybė žmonių išžudyta ir ištremta į Sibirą. Lietuviškas knygas teko spausdinti užsienyje ir kontrabandos keliu jas vežti į Lietuvą. Besibaigiant I pasauliniam karui lietuvių Tauta paskelbė nepriklausomą valstybę, po daugiau nei šimto metų okupacijos mes tapome laisvi, bet laisvė truko neilgai. 1939 metais nacistinė Vokietija ir stalininė Sovietų Sąjunga pasidalino Rytų Europą Molotovo – Ribentropo paktu. 1940 metais Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Po metų vieną okupantą pakeitė kitas, Lietuvą okupavo Hitlerio kariuomenė. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, kai dalis Pasaulio valstybių šventė pergalės prieš nusikalstamą nacistų režimą pergalę, Lietuva negalėjo švęsti, nes joje šeimininkavo kitas ne mažiau žvėriškas režimas – sovietų okupantai. Lietuvių Tauta beveik 10 metų priešinosi okupacijai su ginklu, po to pasipriešinimas tapo neginkluotas bet nemažiau aktyvus. Lietuviai nenusilenkė viską laužančiam ir naikinančiam sovietų režimui. Galų gale 1990 metais Lietuva paskelbė atkurianti savo nepriklausomybę. Mes išsivadavome. Pagaliau Lietuvių Tauta gavo galimybę pati tvarkytis savo žemėje. Pagaliau Lietuva nepriklauso rusams, lenkams ar vokiečiams, pagaliau mes galime garsiai sušukti: “Lietuva – lietuviams!”. Lietuvių tauta gavo teisę pati tvarkytis savo valstybėje. Tą džiaugsmą sunkiai gali suprasti žmogus, negyvenęs okupuotoje šalyje. Juk jo protėvių nežudė kraujo ištroškę rusų kazokai, jo senelių netrėmė į Sibirą raudonieji okupantai, jo tėvų nekankino sovietų KGB. Norvegų tautai Dievas neskyrė tiek kančių, jai tiesiog pasisekė.

Norėtume, kad suprastumėt, mes nesakome, kad „Lietuva – TIK lietuviams“, nes Lietuvoje šimtus metų gyveno tautinės mažumos: žydai, totoriai, karaimai, lenkai, gudai, rusai, čigonai ir t.t. Dauguma jų puikiai integravosi į Lietuvos visuomenę ir praturtino lietuvių Tautos kultūrą. Lietuva nuo viduramžių yra žinoma kaip viena tolerantiškiausių Europos valstybių. Tiesiog mes norime turėti savo laisvą, tautinę valstybę, o lojalios Lietuvai tautinės mažumos yra mūsų bendradarbiai puoselėjant ir saugant mūsų Tėvynę.

Mes jaučiamės įžeisti diplomato Steinaro Gilo pasisakymų ir prašome oficialaus jo atsiprašymo. Norėtume priminti, kad ambasadorius turėtų atstovauti savo valstybę ir nesileisti į pigų politikavimą.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas

Julius Panka

 

Komentarai yra uždaryti.