Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
2010 | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Iš metinių archyvų: 2010

Paskutinį praeitų metų ketvirtadienį Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos (LTJS) Panevėžio skyrius nusprendė praleisti netradiciškai. Susirinkęs jaunimas nutarė suorganizuoti žygį į Žaliosios girios apylinkes ir aplankyti senuosius partizanų takus. Taip norėjo išreikšti pagarbą tikriesiems tautos didvyriams, kovojusiems už Lietuvą.

Skaityti toliau »

 

Mūsų kaimyninėje šalyje – Gudijoje 2010-12-19 d. vyko prezidento rinkimai. Vakare opozicija protestavo prieš eilinį kartą suklastotus rinkimų rezultatus. Kas tą dieną iš tikrųjų vyko Minske? Mūsų organizacijos draugai – Gudijos jaunųjų nacionalistų organizacija „Honar“ atsiuntė mums tokią informaciją ir prašė ją paplatinti, taip ir darome:

Įvykių chronologija ir vaizdai

15.00 užblokuoti faktiškai visi internetiniai puslapiai, sukuriant netikrus puslapius, į kuriuos būdavo nukreipiami lankytojai. Sulaikyta dauguma pilietinių judėjimų ir opozicinių partijų aktyvistų.

17.00 Kandidatas į prezidentus poetas Nekliajevas, pranešė, kad sulaikytas įgarsinimo aparatūrą mitingui į Nepriklausomybės aikštę vežęs partijos aktyvistas. Blokuojamas ”feisbukas”, ”gmailas” ir kitos populiariausios interneto svetainės.

18.00 Rusijos nepriklausoma sociologinė apklausų tarnyba ”Inside” pranešė rinkimų metu darytų apklausų duomenis: Lukašenka surinko nedaugiau 40 proc. Į Minsko centrą sutraukta daug kareivių.

19.00 Nuo Nekliajevo rinkimų būstinės pajudėjo žmonių kolona aikštės link. Metro ir autobusai nestoja ”Spalio aikštės” stotelėje, ten patekti galima tik pėsčiomis.

20.00 Kandidatas V. Nekliajevas sumušamas iki sąmonės netekimo.

Skaityti toliau »

 

Gruodžio 6-osios vakarą LTJS Jurbarko skyriaus nariai aplankė Aldoną Kleinienę – už patriotinę ir antitarybinę veiklą kalėjusią lageryje, Sibiro šaltyje.

A. Kleinienė mums pasakojo, jog tarpukario Lietuvos žmonės buvo labai patriotiški: visi labai mylėjo Lietuvą, tiek mokykloje, tiek miestelyje, žmonės šventė valstybines šventes, ypač vasario 16-ąją, o prasidėjus neramumams, karui, kaip kas galėjo, kaip sugebėjo taip Tėvynei padėjo. Aldonai tuo metu buvo vos 14-ka metų, tačiau ji buvo partizanų ryšininkė, jiems nešiojo ryšulius su maistu, tvarsčiais, vaistais, naktimis eidavo tvarkyti partizanų kapų, platino skrajutes.

Mums pasakojo, jog iki Antrojo Pasaulinio karo žmonės Lietuvoje gyveno labai draugiškai, taikiai. Lietuvis šalia lietuvio, šalia žydo ar ruso. Mes buvome tiesiog šokiruoti išgirdę, jog partizanų, taip mylėjusių ir gynusių mūsų Tėvynę gretose, buvo ir žydų.

Moteris sakė, kad baimei ji vietos neturėjo ir niekada nesigailėjusi nei kančių, nei bado, nei šalčio, tik kritusių žmonių ir jei reiktų, ji vėl darytų dėl Tėvynės viską, ką tik gali.

A. Kleinienė labai džiaugėsi, jog dar yra tokių žmonių kaip mes, o ypač jaunimo tarpe. Ji mus dar labiau įkvėpė drąsiai, ryžtingai ir energingai darbuotis ir gyventi ne tik savo, bet ir Tėvynės labui.

Viktorija

 

Algirdas Petrusevičius (g. 1937 m. vasario 23 d. Klaipėdoje) – disidentas, politinis kalinys, pokario Lietuvos laisvės kovų dalyvis, ginklininkas, vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, Lietuvos Kariuomenės kūrėjų sąjungos pirmininkas, Seimo narys, Vyties ordino kavalierius.

1953–1956 m. – Kauno pogrindžio organizacijos „Geležinis vilkas” vado pavaduotojas. 1956 m. vasario 16 d. Kaune, iškėlė Lietuvos trispalvę Rotušės aikštėje, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios bokšte. Suimtas atsišaudymo metu, nuteistas, kalintas Sibire. Du kartus iš ten bėgo, apšaudytas, buvo sužeistas, neteko rankos. Kalėjo Mordovijos, Ozerlago, Vladimiro lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1968 m. Dirbo civilinį darbą, užsiiminėjo tautodaile, dalyvavo parodose. 1990–1993 m. – Krašto apsaugos departamento „Vytis“ ginklų baro viršininkas. Sukūrė Lietuvos armijai pistoletus-kulkosvaidžius Vytis-1, Vytis-2, Vytis-3 skirtą kovai partizaninio karo sąlygomis, puolamąsias bei ginamąsias granatas, o su kolegomis – ir minų modelius.1996 m. gegužę išrinktas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininku.1996–2000 m. kadencijos Seime A. Petrusevičius priklausė Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijai, sąjungos Kauno skyriui, buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu.

Ekskomunistų klanas įtraukė Algirdą Petrusevičių į nesibaigiantį teismų maratoną – Tėvynei nusipelnęs ir už ją kovojęs žmogus, yra pavojingas jų sistemai.

Vasario mėnesį, Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga organizavo kraujo aukos akciją, ir dalis surinkto kraujo buvo skirta Algirdo Petrusevičiaus operacijai. Kviečiame susitikti su juo gyvai, išklausyti jo įdomaus gyvenimo istorijos ir minčių.

Susitikimas vyks šeštadienį, gruodžio 18 dieną, 13 valandą Vilniuje, Goštauto g. 4.

Telefonas pasiteiravimui: 8 647 29654 (Edmundas)

 

Lietuvos ir Latvijos forumas surengė mūsų valstybių pasienio mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių rašinių konkursą. LTJS Jurbarko skyriaus narė Akvilė Petraitytė užėmė II-ą vietą. Kviečiame susipažinti su jos darbu.

PER AMŽIUS SU LATVIJA

Tikėti noriu vien tik šia diena.

Apsikabinkim ir eime…

Aplink tylu, širdy – taika,

Tu – Latvija, aš – Lietuva.

Skaityti toliau »