Iš mėnesinių archyvų: liepos 2009

Praėjusį trečiadienį LTJS turėjo puikią progą apie save papasakoti šiaurinės Lietuvos dalies gyventojams. Šiaulių regiono radijo stoties RS2 programų direktorius Vitalijus Čiapas į vieną iš savo laidų pakvietė Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos atstovus.

Laidoje “Desertas pietums” buvo gvildenami klausimai, susiję su Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo redakcija, kalbama apie LTJS kaip vieną iš organizacijų, matančių redakcijų reikalingumą. Žinoma, suteikta informacija apie LTJS (kokia tai organizacija, nuo kada ir ką veikia) ir apie kitus jaunimui ar klausytojams rūpimus klausimus. Nepamiršome papasakoti ir apie vis artėjančią LTJS vasaros stovyklą…

Po turiningai praleistų poros valandų radijo laidoje sulaukėme dėmesio ir iš savaitraščio “Šiaurės kryptis” žurnalistės. Jos straipsnį savo tinklalapyje pateiksime vėliau.

 

Birželio 23 dieną Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga paminėjo 1941-ųjų metų birželio sukilimą. Lietuvos Aktyvistų Frontas išvijo sovietų okupantus iš Lietuvos ir trumpam iškovojo Lietuvai nepriklausomybę. Sukilimo metu buvo suburta laikinoji Lietuvos vyriausybė.

Tautinis jaunimas saulėtą birželio dieną su gėlėmis susirinko Ramybės parke Kaune prie sukilėlių paminklo. Buvo sugiedota Tautiška Giesmė, susirinkusieji supažindinti su sukilimu, pacituota Juozo Ambrazevičiaus kalba, pasakyta laidojant žuvusius sukilėlius, prie paminklo uždegtos žvakės.

Skaityti toliau »

 

Birželio 26-ą dieną Seimas priėmė naują Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo redakciją. Daug metų galiojęs įstatymas šįkart papildytas punktais, stiprinančiais šeimas, bei pasisakantis prieš agresyvią homoseksualistų propagandą. Tuo labiausiai pasipiktino įvairios homoseksualistų organizacijos, suskubusios ieškoti pagalbos užsienyje. Prieš dorą tautą pasisakantys asmenys surengė mitingą prie LR prezidentūros, kuriame ragino Prezidentą vetuoti jiems nenaudingą įstatymą. Renginyje dalyvavo būrelis homoaktyvistų bei juos remiančių asmenų.

Legaliomis nepritariančiųjų teisėmis į mitingą atėjome ir mes. Išreikšti savo nepritarimo tokiam prezidento spaudimui bei, palaikydami įstatymo pataisą, nukreiptą prieš šeimos institucijos ardytojus, susirinko šeši LTJS nariai. Iškėlėme plakatus, išreikšdami savo poziciją.