Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
balandžio, 2008 | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Iš mėnesinių archyvų: balandžio 2008

2008 metų pavasaris tapo persitvarkymo sąjungoje laikotarpiu. Apie senojo aktyvo branduolį susibūrus naujam ratui organizacijoje vyko dideli pakeitimai. Suformuota nauja vadovybė, pakoreguoti įstatai, persikelta į naujas patalpas. Organizacija pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga. Ilgametį organizacijos vadovą Marių Kundrotą pakeitė Julius Panka.

Atsinaujinusi organizacija ir toliau laikosi tautiškos veiklos krypties. Sąjungos idėja – stipri tautiška Lietuva nepriklausomų tautų Europoje. Sąjunga aiškiai pasisako prieš dėl globalizacijos kylančius reiškinius: nutautėjimą, šeimos vertybių niekinimą, multikultūralizmą ir t.t. Visišku valdžios nesirūpinimo tauta laikais mes siekiame, kad būtų laikomasi Lietuvos Konstitucijos esmės – valdžia priklauso tautai. Ne užsienio ar vietiniams klanams, ne sąjungoms, ne rytams ir ne vakarams, Lietuva priklauso lietuvių tautai. Lietuviška kultūra, šeimos vertybės, gamta, istorija ir jos pamokos bei ateitis – mūsų idėjos esmė, stiprybė ir tikslas. Tikslas paprastas – išsaugoti tai mūsų vaikams, kaip tai jau saugoma tūkstantį metų. Tačiau šis didingas tikslas susiduria su didžiulėmis grėsmėmis nūdienos pasaulyje. Galingos jėgos siekia padaryti visus viena mankurtų tauta, be lyties, be rasės, be tautybės. Tam, kaip ir tūkstančius metų prieš mus, pasipriešinti gali tik tautos dvasia. Ją ir atspindi mūsų organizacija.

Jaunasis lietuvaiti, jei tu nepritari „oficialiai“ mūsų valdžios politikai, jei tau širdis plyšta matant, kaip niekinama, apvaginėjama ir niekinama mūsų tauta, jei nebegali sėdėt rankas sudėjęs, ir pagaliau – jei vis dažniau savęs paklausi: „Ką aš padariau dėl Tėvynės?“ – junkis prie mūsų, prisidėk prie mūsų žygio už Lietuvą!