Iš mėnesinių archyvų: birželio 2007

Birželio 20 d. septyniolika visuomeninių organizacijų pasirašė peticiją Europos parlamentui ir komisijai dėl Baltijos jūros dugnu tiesiamo Rusijos ir Vokietijos Šiaurės dujotiekio. Visuomeninės organizacijos atkreipia dėmesį į Baltijos jūros dugne palaidotas II-ojo pasaulinio karo cheminių ginklų atliekas ir iš jų kylančią ekologinės katastrofos grėsmę.

Aukščiausių Europos Sąjungos (ES) institucijų prašoma imtis priemonių, kad būtų atliktas dujotiekio poveikio aplinkai vertinimas, kuris būtų nepriklausomas nuo projektą įgyvendinančių kompanijų. Kol šis tyrimas galutinai neatskleis visų galimų projekto poveikio pasekmių, dujotiekio statybą raginama sustabdyti.

Peticiją pasirašė Jaunųjų konservatorių lyga, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Lietuvos Sąjūdis, Lietuvių tautinio jaunimo lyga, Jaunųjų tautininkų organizacija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos Skautija, Ateitininkų federacija, Estijos nacionalinis judėjimas ir kitos šiam ekologiniam iššūkiui neabejingos organizacijos. Drauge surinkti 18364 fizinių asmenų parašai.